Posted in belső kontrollrendszer

A belső kontrollrendszer irányelvei módosultak.

Az alapvetően a pénzügyi dimenzióra koncentráló, az Európai Bizottság 2003. évi elvárásait részben félreértelmezve kialakított „Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer” kategória „Államháztartási kontrollra” módosult, és a jogszabályi rendelkezésekbe beépítésre kerültek a belső kontrollrendszer nemzetközileg elfogadott irányelveinek megfelelő elemek. Bár a  FEUVE mint rövidítés megmaradt, további változás 2009. január 1-étől, hogy annak meghatározása a „folyamatba épített, [...]